retreats


Krishnamurti Retreats Worldwide weergeven op een grotere kaart

donderdag 6 september 2012

zekerheid

Is er enige zekerheid te vinden in het 'zich isoleren van', het 'zich afscheiden van', 'zich onderscheiden van', het uitbreiden van zijn invloedsfeer,het egoïsme of anderzijds het zich vereenzelvigen met een groter geheel, een hoger doel, zijn eigen volk, religie of natie? Misschien een beperkte zekerheid, en zeer tijdelijke veiligheid. Maar dit soort 'vasthouden aan' kan de werkelijkheid niet ontmoeten, niet bijhouden en is gedoemd om te verdwijnen. Echte verbondenheid, echte samenwerking, zonder eigen belang of belangrijkheid, gewoon doen wat gedaan moet worden omdat je dit inziet zonder bijbedoelingen, zien en handelen in één beweging. Een innerlijk vrij zijn een psychologisch oordeel of voorkeur, vrij om mee te gaan met hoe het leven zich aanbiedt en toch werkzaam zijn met een fijngevoeligheid en een ernst die zijn gelijke niet kent, met een openheid en alerte opmerkzaamheid die gecultiveerde of getrainde aandacht ver achter zich laat en verbonden zijn met wat leeft, enkel nemen wat echt nodig is om gezond te zijn. Dat is een ander hou-vast, een andere zekerheid van een tijdloze integriteit. Vanuit 'la maison', Bourgondië

Geen opmerkingen: