retreats


Krishnamurti Retreats Worldwide weergeven op een grotere kaart

maandag 11 juni 2007

Observeren, begrijpen, uitvoeren in AIKIDO

Het leerproces in aikido is heel eenvoudig gestructureerd.

De leraar toont een beweging voor terwijl de leerlingen kijken. Eventueel geeft hij een woordje uitleg. Het leren gebeurt hier door te observeren en te luisteren. Het model (de leraar) voert een (aikido)beweging uit naar best vermogen. De leerling krijgt visuele input en verbale input en verwerkt het aangeboden op zijn eigen manier.

Daarna is het aan de leerling om de beweging die werd aangeboden te trainen. Met vallen en opstaan, door steeds weer opnieuw te beginnen, steeds weer herhalend te leren, te oefenen en te trainen. [SHUGYO]
Tot de complexe beweging makkelijker wordt. Tot een deel van de beweging onbewust wordt gestuurd en het bewustzijn enkel nog bezig is met het zich aanpassen aan de omstandigheden van wat zich voordoet.

Aikido is een heel logisch opgebouwde manier van bewegen. Toch vraagt het veel van ons leervermogen.

Het besturen van het hele lichaam op een gecoördineerde wijze, het uit balans brengen van de partner en tegelijk zelf in evenwicht blijven. Het binnengaan in de dode hoek en wentelen. De richting waarin je energie stuurt laten samenwerken met de richting waarin de aanval werd gegeven. [KI NO NAGARE] terwijl de partner uit balans raakt, toch de focus bewaren en contact houden met de centrumlijn van zijn lichaam. [KIMUSUBI]

Geen opmerkingen: