retreats


Krishnamurti Retreats Worldwide weergeven op een grotere kaart

dinsdag 3 juli 2007

Meditation

MEDITATION is never the control of the body. There is no actual division between the organism and the mind. The brain, the nervous system and the thing we call mind are all one, indivisible. It is the natural act of meditation that brings about the harmonious movement of the whole. To divide the body from the mind and to control the mind with intellectual decisions is to bring about contradiction, from which arise various forms of struggle, conflict and resistance.

Jiddu Krishnamurti, Meditations, Shambhala Classics 2002, p.85
(selections by Evelyne Blau)
  • Meditatie is nooit het beheersen van het lichaam. Er bestaat geen echte scheiding tussen het organisme en de geest. De hersenen, het zenuwstelsel en dat wat we de geest noemen zijn een eenheid, onscheidbaar. Het is de natuurlijke meditatie die een harmonieus bewegen van het geheel voortbrengt. Het lichaam onderscheiden van de geest en de geest beheersen met verstandelijke beslissingen, doet tegenstrijdigheden ontstaan, waaruit verschillende vormen van strijd, conflict en weerstand opkomen. (vert JDW)

Geen opmerkingen: