retreats


Krishnamurti Retreats Worldwide weergeven op een grotere kaart

woensdag 4 juli 2007

The tide

Consider the ebb and flow of the tide. When waves come to strike the shore, they crest and fall, creating a sound. Your breath should follow the same pattern, absorbing the entire universe in your belly with each inhalation. Know that we all have access to four treasures: the energy of the sun and moon, the breath of heaven, the breath of earth, and the ebb and flow of the tide.

Morihei Ueshiba, The Art of Peace, Shambhala Classics 2002, p.48

  • Beschouw eb en vloed van het tij. Wanneer de golven op het strand beuken, hellen ze over en vallen in de branding, een geluid makend. Je adem zou hetzelfde patroon moeten volgen, bij elke inademing het hele universum in je buik opnemend. Weet dat we allen beschikken over vier schatten: de energie van zon en maan, de adem van de hemel, de adem van de aarde, en eb en vloed van het tij. (vert JDW)

1 opmerking:

Tineke zei

Ha Joost, ik heb het gevonden. Zie dat jouw favoriete boek is First and Last Freedom - het mijne is mijn allereerst boek: commentaries on living 3, dat sloeg het diepst in, onvoorbereid, tot op de bodem.